Stav konta NF

Počet zaregistrovaných dárců: 81

Výdaje v březnu 2024

 • jízdné
 • míčky do fotbálku
 • švihadla, basketbalová síťka
 • badmintonové rakety + míčky
 • rukavice pro florbalového brankáře

Výdaje v únoru 2024

 • vybavení do chemické laboratoře
 • tiskárna + toner
 • sady LEGO Education SPIKE
 • filamenty pro 3D tisk
 • florbalové míčky

Výdaje v lednu 2024

 • autorské poplatky OSA
 • nabíječka  pro roboty
 • náhradní lampa do projektoru
 • papíry A3 pro tisk
 • zajištění akce "Noc ve škole"
 • pomůcky na lyžařský výcvik
 • úhrada jízdného pro reprezentantky školy v překladatelské soutěži v německém jazyce
 • ceny pro vítěze Olympiády v českém jazyce 

Za celý rok 2023 jste na účet nadačního fondu přispěli celkovou částkou 263.502 Kč.

Děkujeme!!!


Výdaje v prosinci 2023

 • pronájem hal na turnaje florbal, futsal
 • startovné, cestovné
 • ceny do basketbalového turnaje
 • ceny do šachového turnaje
 • ceny pro filmový festival
 • příspěvek na rorátní snídaně
 • zpěvníky Koinonia
 • náplně do lékárniček pro TV
 • kancelářské papíry a popisovače na tabule

Výdaje v listopadu 2023

 • příspěvek na úhradu nákladů na "Matematický víkend"
 • startovné turnaj ve florbalu, odměny
 • cestovné na matematickou soutěž
 • odměny do recitační soutěže
 • odměny pro řešitele sudoku
 • aktualizace účetního programu
 • pomůcky pro výuku cizích jazyků
 • úhrada nákladů na přednášku o judaismu 

Výdaje v říjnu 2023

 • příspěvek na tisk pracovních sešitů pro náboženství
 • startovné na basketbalový turnaj dívek
 • trička pro Multimed
 • komponenty pro robotiku
 • poháry "Laťka o pohár otce biskupa"

Výdaje v září 2023

 • páková řezačka, kancelářské papíry
 • 2 ks tiskáren + tonery
 • kreativní slovník do AJ
 • světla pro multimediální kroužek
 • adaptační kurz

Výdaje v srpnu 2023

 • pomůcka pro výuku informatiky - LEGO Education SPIKE - 4 sady
 • platba za doménu a webhosting

Výdaje v červenci 2023

 • pomůcka pro výuku fyziky - Newtonovo kyvadlo

Výdaje v červnu 2023

 • odměny pro maturanty za práci ve schole
 • kancelářské potřeby
 • prodlužovací kabely k audiotechnice
 • dovybavení lékárniček
 • dárkové poukazy pro studenty za reprezentaci školy v uplynulém roce
 • pomůcky pro výuku fyziky
 • resuscitační figurína pro výuku první pomoci
 • účelový dar Biskupskému gymnáziu na vybavení multimediální učebny

Výdaje v květnu 2023

 • Odměny do soutěží
 • materiál pro zajištění akce "Bavme se spolu"

Výdaje v dubnu 2023

 • kancelářské papíry
 • kapesní slovníky - Angličtina
 • nájem sportovní haly pro soutěž ve florbale
 • odměny do soutěže ve florbale
 • odměny pro řešitele v sudoku
 • látka na nástěnku

Výdaje v březnu 2023

 • cestovné 
 • kancelářské potřeby
 • vybavení pro chemickou laboratoř (rukavice, pipety, laboratorní sklo a porcelán, líh)
 • trička s potiskem pro studentskou radu

Výdaje v únoru 2023

 • poukázky pro úspěšné reprezentanty školy
 • odměny pro vítěze Olympiády v českém a německém jazyce
 • cestovné pro účastníky soutěže "Už tam budem?"
 • příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik
 • slovníky české frazeologie a idiomatiky, slovník cizích slov, valenční slovník českých sloves

Výdaje v lednu 2023

 • nájem prostor pro konání Reprezentačního plesu Biskupského gymnázia
 • pracovní zástěry pro akce nadačního fondu
 • náklady spojené s organizací plesu
 • odměny pro účinkující na Adventním koncertu
 • cestovné pro soutěžící
 • doplnění  materiálu lékárniček

Za celý rok 2022 jste na účet nadačního fondu přispěli celkovou částkou 337.494 Kč.

Děkujeme!!!


Výdaje v prosinci 2022

 • pronájem fary pro soustředění Multimediálního kroužku
 • pronájem sportovní haly pro florbalový turnaj 
 • ceny do soutěží ve florbale, šachového turnaje
 • ceny a vybavení pro Studentský filmový festival
 • licence rezervačního a účetního systému
 • potřeby pro Reprezentační ples

Výdaje v listopadu 2022

 • vybavení pro TV (badmintonové rakety, míčky, ringo kroužky)
 • příspěvek na matematický víkend
 • cestovné na soutěže
 • nájem sportoviště, startovné
 • spotřební materiál
 • platba kurzu liturgické hudby
 • úhrada části nákladů na dopravu studentů na adaptační kurz 

Výdaje v říjnu 2022

 • vybavení pro TV (míče, frekvenční žebřík)
 • náhradní listy pro flipchart
 • nabíječka pro MM kroužek
 • pomůcky do občanské výchovy a společenských věd
 • startovné na basketbalový turnaj

Výdaje v září 2022

 • vybavení pro TV
 • úhrada části nákladů na dopravu studentů na adaptační kurz a exkurzi do JE Temelín

Výdaje v srpnu 2022

 • vybavení pro multimediální kroužek (powerbanka, paměti, objektiv, odrazová deska, adaptér)
 • kancelářské papíry pro pedagogy
 • webhosting a doména

Výdaje v červenci 2022

 • příspěvek na dopravu studentů na prezentaci "Příběhů našich sousedů"
 • příspěvek na letní soustředění multimediálního kroužku v Zátoru

Výdaje v červnu 2022

 • ceny do soutěží na akci "Bavme se spolu"
 • maping areálu školy pro orientační běh
 • dárkové poukázky pro úspěšné reprezentanty školy
 • odměny pro scholu
 • kancelářské potřeby

Výdaje v květnu 2022

 • drobný materiál k zajištění akce "Bavme se spolu"
 • letáky
 • ceny do soutěží na akci "Bavme se spolu"
 • shakery pro potřeby výuky HV
 • dárkové poukázky pro úspěšné reprezentanty školy - maturanty 

Výdaje v dubnu 2022

 • účelový dar Biskupskému gymnáziu na úhradu nového projektoru a plátna
 • nájem sportovní haly pro turnaj církevních škol ve florbalu, ceny
 • ceny do matematických soutěží
 • příspěvek na zajištění matematického víkendu v Dobešově 
 • kapesní slovníky pro výuku angličtiny
 • stojany a lampiony pro orientační běh

V březnu 2022 jsme získali neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na akci "Bavme se spolu", která proběhne v areálu BiGy 3. června 2022.

Ve výši 15.000 Kč.


Výdaje v březnu 2022

 • účelový dar Biskupskému gymnáziu na úhradu skříní pro potřeby multimediálního kroužku
 • laboratorní sklo pro potřeby výuky chemie
 • cena do sportovní soutěže

Výdaje v únoru 2022

 • účelový finanční dar Biskupskému gymnáziu na úhradu části nákladů na dopravu studentů na adaptační kurz.
 • účelový finanční dar Biskupskému gymnáziu na úhradu licence E-knihy "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?"
 • přenosný nabíjecí kufřík na tablety do výuky
 • síť na zakrytí pískoviště
 • zámek a štípací kleště
 • značkovací páska do TV
 • ceny pro studenty pro přehlídku autorské tvorby
 • jednorázové rukavice, kapátka pro výuku chemie

Výdaje v lednu 2022

 • účelový finanční dar Biskupskému gymnáziu na pokrytí provozních výdajů
 • potřeby pro TV (ping-pongové pálky, šipky)
 • 8 ks basketbalových míčů
 • žaltáře
 • fotopapíry
 • kancelářské papíry pro pedagogy
 • trička s potiskem pro reprezentanty
 • dárkové poukázky pro úspěšné reprezentanty
 • reliéfní razítko Nadačního fondu

Za celý rok 2021 jste na účet nadačního fondu přispěli celkovou částkou 373.509 Kč.

Děkujeme!!!


Výdaje v prosinci 2021

 • ceny do soutěže ve vánoční výzdobě tříd
 • ceny do šachového turnaje
 • účelový dar pro Biskupské gymnázium na úhradu licence antivirového programu

Výdaje v listopadu 2021

 • ceny do soutěže ve skoku vysokém "Laťka o pohár otce biskupa"
 • náklady na matematický víkend v Pohoři (ubytování, strava, ceny)
 • ceny pro turnaj v kopané
 • ceny pro účastníky Pythagoriády
 • vybavení pro TV - florbalové rukavice, ceny pro vítěze ve florbalovém turnaji
 • vybavení pro hudební výchovu - cajon
 • ceny pro Studentský filmový festival
 • účelový dar 20.000 Kč na odměny pedagogů Biskupského gymnázia v Ostravě

Výdaje v říjnu 2021

 • nákup náplní - filamentů - do 3D tiskárny
 • ceny do soutěže v luštění sudoku

Výdaje v září 2021

 • nákup náplní - filamentů - do 3D tiskárny
 • tiskařské práce

Výdaje v srpnu 2021

 • kancelářské papíry pro pedagogy
 • 2 ks párty stanů pro venkovní akce

Výdaje v červenci 2021

 • platba za doménu a webhosting

Výdaje v červnu 2021:

 • odměny do soutěží na akci "Bavme se spolu"
 • kancelářské potřeby
 • tisk plakátů, identifikačních pásek pro akci "Bavme se spolu"
 • službu Mobilního planetária pro akci "Bavme se spolu"
 • odměny pro maturanty za práci ve schole
 • ceny za soutěž "BIGY v pohybu"

Výdaje v květnu 2021:

 • materiál pro rodinnou soutěž na akci "Bavme se spolu"
 • ceny do soutěží na akci "Bavme se spolu"

Výdaje v dubnu 2021:

 • reklamní propisky s potiskem
 • reklamní bannery

Výdaje v březnu 2021:

 • druhý klopový bezdrátový mikrofonní set, kabeláž 
 • 3. grafický tablet pro pedagogy
 • účetní software pro NF

Výdaje v únoru 2021:

 • klopový bezdrátový mikrofonní set 
 • powerbanky
 • klávesnice, myš, podložka, paměti RAM, nabíječka, větráček
 • batoh pro přenášení techniky
 • 3 ks repasovaných notebooků DELL s příslušenstvím a základním softwarem pro zapůjčení pedagogům, případně studentům

Výdaje v lednu 2021:

 • klávesové kombo pro výuku hudební výchovy
 • 2 ks grafických tabletů pro pomoc při distanční výuce matematiky
 • účelový dar 20.000 Kč Biskupskému gymnáziu na proplacení dohod o provedení práce pedagogům (zaměstnancům školy) za práce konané nad rámec pracovní smlouvy uzavřené s Biskupským gymnáziem v Ostravě

Za celý rok 2020 jste na účet nadačního fondu přispěli celkovou částkou 208.450 Kč.

Děkujeme!!!


Výdaje v prosinci 2020:

 • dovybavení a spotřební materiál pro multimediální kroužek - reproduktory, set tonerů pro tiskárnu, foto a xerografické papíry

Výdaje v listopadu 2020:

 • účelový dar Biskupskému gymnáziu v Ostravě na vybavení počítačové učebny.

Velký dík patří firmě SATUM CZECH s.r.o., která dofinancovala posledních 25.000,-Kč.

Výdaje v říjnu 2020:

 • vzhledem k pandemické situaci nebyly žádné plánované akce uskutečněny

Výdaje v září 2020:

 • odměny za matematickou ligu (poukázky Decathlon a Knihcentrum, pohár pro vitěze)
 • třetí várka propagačních triček pro školní reprezentanty při soutěžích
 • spoluúčast na grantu od sdružení Renovabis na rozvoj multimediální gramotnosti - zakoupení částí počítače pro studenty 

Výdaje v srpnu 2020:

 • internetové služby

Výdaje v červenci 2020:

 • dvě kompletní sady boomwhackerů
 • doména

Výdaje v červnu 2020:  

 • odměny pro maturanty

Výdaje v květnu 2020:

 • tonery a cartridge pro pedagogy pro distanční výuku
 • ceny do fotosoutěže BIGY - knižní poukázky

Výdaje v dubnu 2020: 

 • nové školní dresy pro sportovní soutěže
 • kancelářské papíry pro pedagogy

Výdaje v březnu 2020:

 • druhá várka propagačních triček pro školní reprezentanty při soutěžích 

Výdaje v únoru 2020:

 • tělocvik - rozlišovací fleecové šály pro lyžařský výcvik
 • tisk propagačních letáků
 • tisk diplomů

Výdaje v lednu 2020:

 • tělocvik - přenosný reproduktor, činky, cvičící podložky, rozlišovací dresy, švihadla, sada chráničů kolen pro florbal
 • přenosná zdravotnická brašna (pro sportovní akce), malé lékárničky - ledvinky - na výlety
 • sada luk, terč, šípy na přísavky, chrániče (na dětský den, sportovní kurzy)

Ke dni 31. 12. 2019 jste na účet nadačního fondu přispěli celkovou částkou 130.350 Kč. 

Děkujeme!!!


Výdaje v prosinci 2019:

 • tělocvik - startovné, poháry
 • hudební výchova - 50 ks nových zpěvníků Koinonia
 • ceny pro šachový turnaj

Výdaje v listopadu 2019:

 • tělocvik - nová volejbalová síť
 • tisk školních novin BIGY TIMES
 • první várka propagačních triček pro školní reprezentanty při soutěžích
 • propagační ROLL-UP banner NF
 • úhrada občerstvení pro besedující hosty
ROLL-UP banner NF
ROLL-UP banner NF
trička s logem školy
trička s logem školy
Nová volejbalová síť
Nová volejbalová síť
BiGy Times
BiGy Times

Výdaje v říjnu 2019: 

 • tělocvik - stojan pro skok vysoký 
 • zeměpis - sada nástěnných a příručních map
 • chemie - ochranné brýle a štíty, jednorázové rukavice
 • jazyky - laminovačka, kancelářské potřeby
 • hudební výchova - složky na noty, skládací stojany na noty, pedál k pianu
 • skládací stoly k bufetu, školení
Nový stojan pro skok vysoký
Nový stojan pro skok vysoký
ochranné brýle do chemie
ochranné brýle do chemie

Výdaje v září 2019: tisk propagačních letáků, razítko, kancelářské papíry pro pedagogy 

leták NF
leták NF
Kancelářské papíry pro pedagogy
Kancelářské papíry pro pedagogy

Výdaje v srpnu: poplatek za doménu