O nadačním fondu

Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě byl založen v roce 2019. Cílem bylo finančně podpořit Biskupské gymnázium a aktivně tím přispět k rozvoji školy, kde studují naše děti.

Co nás k takovému kroku vedlo? Církevní školy jsou podobně jako školy soukromé financovány odlišným způsobem než školy státní. Od státu dostávají podstatně nižší finanční částku na vlastní provoz a chybějící prostředky musí hradit jinými způsoby. U církevních škol sice nedostatek v rozpočtu pomáhají vyřešit příspěvky církve, ty ale pokrývají jen to nejnutnější, co škola potřebuje, a na "nadstandartní" věci, které jsou běžné na státních školách, nezbývají finance. Soukromé školy chybějící prostředky řeší vybíráním školného.

Finanční prostředky získané od dárců z řad rodičů, prarodičů, absolventů či dalších podporovatelů školy poskytujeme gymnáziu na pomůcky, potřeby do výuky nebo další aktivity školy i na odměny pedagogům za nadstandartní aktivity. Chceme, aby se tak zvýšil komfort žáků, kvalita studia i prestiž školy. Cítíme zodpovědnost za školu, na které naše děti studují, a chceme se aktivně podílet na jejím rozvoji.

Proto jsme si pro svou práci zvolili heslo POMOZME JIM ROZKVÉST!

Budeme rádi, když budete pomáhat s námi.


Orgány nadačního fondu

Mgr. Markéta Jurišicová

předsedkyně správní rady NF

Mgr. Tomáš Čirž, Dr.theol.

místopředseda správní rady NF

Petr Jurišica

člen správní rady NF 

Mgr. Petra Šeděnková

členka správní rady NF

Mgr. Martin Šeděnka

člen správní rady NF