Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky

Pojďte se s námi podílet na zvyšování prestiže Biskupského gymnázia v Ostravě.

Hledáme klíčové dobrovolníky z jednotlivých farností ke zvýšení informovanosti o aktivitách a potřebách BiGy, odborníky i ochotné spolupracovníky při zajišťování: 

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, zaškrtněte možnost, v jaké oblasti se na Vás můžeme v případě potřeby obrátit.