CHCETE CÍLENĚ PODPOŘIT?

  1. Vyberte si cíl, který chcete podpořit.
  2. Pošlete peníze na účet nadačního fondu: 2701677953/2010
  3. Do zprávy pro příjemce napište název vybrané položky (není podmínkou).

Anebo použijte QR platbu, kde doplníte jen částku Vaší podpory.

TRVALÁ PODPORA

PODPORA PEDAGOGŮ

Podpora pedagogů
Podpora pedagogů
  • odměna za práci se studenty při mimoškolních aktivitách
  • odměna za spolupráci s nadačním fondem
  • úhrada nákladů na potřeby při výuce, na které nejsou finance v rozpočtu školy
podpora pedagogů
podpora pedagogů

QR platba podpora pedagogů

REPREZENTANTI

Cestovné a odměny reprezentantům
Cestovné a odměny reprezentantům
  • úhrada cestovních nákladů
  • odměny za úspěšnou reprezentaci školy
  • tričko s logem školy pro každého studenta při reprezentaci na soutěžích
Cestovné a odměny reprezentantům
Cestovné a odměny reprezentantům

QR platba reprezentanti

CESTOVNÉ

cestovné na lyžařské kurzy
cestovné na lyžařské kurzy
cestovné na adaptační kurzy
cestovné na adaptační kurzy
  • úhrada částečných nákladů na cestovné na adaptační a lyžařské kurzy

QR platba cestovné