Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

uděluji tímto neziskové organizaci Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě, se sídlem Karla Pokorného 1284/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČ: 08429936, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1328, emailový kontakt: info@nadacnifond-bg.cz (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

· Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • emailová adresa.

· Účelem zpracování osobních údajů je:

Evidence dárce za účelem poskytnutí potvrzení o zaplacené částce na účet nadačního fondu, zasílání aktuálních informací o činnosti nadačního fondu.

· Doba zpracování osobních údajů je:

Na dobu neurčitou s možností okamžitého ukončení zpracování osobních údajů na žádost dárce.

· Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám bez výslovného souhlasu dárce.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.