Projekt - rekonstrukce a modernizace učeben a zázemí pro pracovníky školy

Podrobné informace 

Učebna mediální výchovy a režie  (na realizaci této učebny bude zaměřena crowdfundingová sbírka na www.donio.cz)

  • vznikne spojením 2 tříd ve 2NP
  • k ní bude patřit i malá místnost, která je od třídy oddělena sádrokartonem - nutné zvukové odhlučnění od třídy - režie
  • stěny třídy opatřit akustickou izolací
  • místnost pokrytá kobercem
  • na oknech tmavé sametové závěsy (hluk, světlo, akustika)
  • elektroinstalace - kabeláž u TV studia - osvětlení, rampy
  • stůl a křesla u TV studia
  • vybavení: zelené klíčovací pozadí o rozměrech cca 2,7 x 7m; stropní kolejnicový systém pro zavěšení světel; zářivková studiová světla; reflektory s fresnelovou čočkou; systém digitálního ovládání světel; stativy pro variabilní umístění světel; sada reportážních reflektorů; mikrofony stolní i bezdrátové; interkom pro kameramany; multifunkční systém pro zpracování obrazu a zvuku; náhledové monitory; DVD-HDD-DV rekordér; interkom; pult pro ovládání studiových světel; zvukový mixážní pult a poslechové monitory a další ...

Rozpočet:     stavební práce - 514 037Kč      vybavení - 500 000,- Kč


 Učebna virtuální reality

  • 1NP, stávající učebna
  • nově pro 15 žáků

Díky Ing. Chovancovi, který se v naší škole externě stará o informační technologie, se podařilo vyjednat s firmou, která novinku ve virtuální realitě (tedy 3D bez brýlí) realizuje, že třída virtuální reality na BiGy bude pilotním projektem na Moravě a že firma dodá SW zdarma.

Rozpočet:    stavební práce - 323 494,-Kč,      vybavení technika - 900 000,- Kč,      stoly a židle - 100 000,- Kč


Učebna matematiky

Bude proveden nátěr čelní zdi a vznikne tzv. chytrá zeď - video ZDE

Rozpočet: nátěr zdi - 60 000,-Kč


Ekonomické oddělení

Kancelář pro hospodářku školy a mzdovou účetní, místnost pro asistenty pedagoga, poštovna - informační místnost pro pedagogy

Rozpočet: stavební úpravy - 495 768,-Kč


Ředitelství

Kancelář pro ředitele, zástupce ředitele, sekretářku

Rozpočet: stavební úpravy zástupce ředitele, chodba, kuchyňka - 280 693,-Kč        sekretariát, ředitelna - 299 845,-Kč


Místnost pro školního psychologa

Úprava kabinetu IT, chodba, server, kabinet psychologa, informační centrum

Rozpočet: stavební úpravy - 501 113,-Kč

Elektro rozvody pro celý projekt: silnoproud elektro 559 100,-Kč slaboproudé instalace 391 370,-Kč