Finanční výzva

07.12.2021

Přátelé,

obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc. Biskupskému gymnáziu v letošním roce vznikly nepředpokládané výdaje v důsledku ekonomického vývoje. Při plánované rekonstrukci dlažeb došlo k razantnímu navýšení cen a dalších nákladů, se kterými se v rozpočtu nepočítalo. Zřizovatel z velké části rozdíl uhradil, ale ostatní vícenáklady zůstaly na bedrech školy.

Nepředpokládané výdaje školy, které souvisely s výměnou dlažby v budově gymnázia:


Výměna dlažby byla domluvena se zřizovatelem v roce 2020 na částku cca 550 tisíc korun. Od ledna 2021 došlo ke strmému nárůstu cen ve stavebnictví a se zřizovatelem se dohodlo navýšení částky na dlažbu na 900 tisíc korun. Skutečná cena byla ještě o 50 tisíc vyšší a k tomu se připočítala cena za výmalbu, která původně byla v rozpočtu výměny dlažby. Tedy necelých 100 tisíc hradila škola.

Dalším výdajem, který souvisel s výměnou dlažby, bylo čištění výtahu, který byl po stavbě silně zaprášený a hrozilo případné poškození elektroniky výtahu. I tento výdaj hradila škola.

Neplánovaná byla i rekonstrukce učebny výtvarné výchovy, která byla nejzanedbanějším prostorem ve škole. K rekonstrukci se přistoupilo v době uzavřených škol s tím, že určitou část výdajů škola hradila z financí uspořených za energie, které nebyly v této době spotřebovávány - teplo, voda, elektřina.

Po návratu žáků do škol se musela řešit havárie bojleru, ucpání kanalizace ...

Aby toho nebylo málo, tak vzhledem k neschválení státního rozpočtu na příští rok a tím pádem rozpočtovému provizoriu, které vyhlásila nastupující vláda, se škole výhledově sníží příjmy na 3 měsíce. Předběžně se jedná o 500 tisíc měsíčně. O dokrytí platů a základního běhu školy jedná paní ředitelka se zřizovatelem.

Rozhodli jsme se tedy vytvořit výzvu na částku 200 000 korun, kterou zašleme škole na dokrytí těchto a dalších nákladů (licence antivirového programu na rok 2022, licence BAKALÁŘI na rok 2022, propagačních materiálů spojených s oslavami 30 let školy, apod.).

Finanční prostředky můžete zasílat na číslo účtu: Fio banka: 2701677953/2010

Do poznámky uveďte: Výzva 2021

Možnost platby QR kódem:

Uvědomujeme si, že situace mnohých z vás také není snadná. Pokud však můžete, budeme rádi za každou částku. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o poskytnutém daru pro daňové účely, které budeme rozesílat v lednu 2022. Pro tento případ je však nutné se registrovat na:

https://www.nadacnifond-bg.cz/registrace/

Toto neplatí pro již registrované dárce, kterým byl přidělen jejich variabilní symbol.

Pro finanční příspěvky firem nabízíme možnost účelového daru. V tomto případě nás prosím kontaktujte na email: info@nadacnifond-bg.cz

Aktuální informace o vybraných finančních prostředcích budeme pravidelně zveřejňovat na našich webových stránkách a FB profilu na konci každého týdne.


Mgr. Markéta Jurišicová

předsedkyně správní rady

Nadačního fondu Biskupského gymnázia v Ostravě