Co nás čeká do konce školního roku

28.03.2022

Vážení přátelé,

do konce školního roku máme v plánu finančně podpořit tyto aktivity a potřeby BiGy Ostrava:

  • matematický víkend pro studenty vyššího gymnázia  (předpokládané výdaje - nájem budovy, mzdy pedagogů, spotřební materiál        10 000,- Kč)
  • ceny do soutěží a podpora dalších výjezdních kurzů (předpokládané výdaje 10 000,- Kč)
  • Rodinná akce Bavme se spolu (předpokládané výdaje 20 000,- Kč) Na tuto akci jsme získali finanční příspěvek od statutárního města Ostrava ve výši 15 000,- Kč
  • poukázky pro úspěšné reprezentanty školy (předpokládané výdaje 5 000,- Kč)
  • přenosný digitální dataprojektor pro výjezdní a další akce (předpokládané výdaje 15 000,- Kč)

Předpokládané výdaje jsou vyšší než předpokládané příjmy. Budeme rádi, když naše plány finančně podpoříte.


QR kód pro jednorázovou platbu