Aktuality

Na začátku nového roku můžeme s radostí a vděčností oznámit, že jsme v rámci Výzvy 2021 obdrželi 200 500 korun. Děkujeme všem, kteří jste přispěli i těm, kdo jste šířili informace o této akci do svého okolí. Děkujeme také firmě CLINITEX ZPS s.r.o. za poskytnutí účelového daru na nákup antivirového softwaru pro BiGy Ostrava.

PF 2022

31.12.2021

Naše heslo platí i pro rok 2022. Děkujeme, že nám pomáháte jej naplňovat a BiGy rozkvétá. Přejeme vám, ať je rok 2022 pro vás radostný. Ať je to rok, ve kterém se začnou zasypávat trhliny, které lidi rozdělují.

Pošli to dál

17.12.2021

Pošli to dál - tak se jmenoval první bazar především dámského a dívčího oblečení a obuvi na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Tři dny byly v tělocvičně školy vystavovány věci, které jejich majitelé již nenosí, ale jsou stále pěkné a byla by škoda neposlat je dál. Cenu určoval zákazník - minimálně však mělo jít o 20 korun. Celkový výtěžek akce byl ...

obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc. Biskupskému gymnáziu v letošním roce vznikly nepředpokládané výdaje v důsledku ekonomického vývoje. Při plánované rekonstrukci dlažeb došlo k razantnímu navýšení cen a dalších nákladů, se kterými se v rozpočtu nepočítalo. Zřizovatel z velké části rozdíl uhradil, ale ostatní vícenáklady zůstaly na...

Přání

28.11.2021

v nastávajícím adventním čase vám děkujeme za vaši přízeň a podporu.